Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (Dr. Bakonyi Péter)

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. december 20-án hozott határozatával elfogadta a Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ (Future Internet Research Coordination Center – FIRCC) megalakulását, indítását. A FIRCC a Debreceni Egyetem közvetlen rektori irányítás alá tartozó szervezeti egysége, melynek szakmai felügyeletét az Informatikai Kar mindenkori dékánja látja el. Alapítói: a Debreceni Egyetem, az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ és a Budapesti Műszaki Egyetem. A Központhoz a továbbiakban csatlakozhatnak más egyetemek és intézmények is. A FIRCC alapvető szerepe a Jövő Internete témakörhöz kapcsolódó hazai kutatások és kutatási projektek összefogása, koordinálása és projekt szintű továbbfejlesztése. Átfogó célja, hogy nemzetközi együttműködéssel megvalósuló Jövő Internet kutatási tevékenységével előmozdítsa az Internet kiteljesedését, hozzájáruljon a jelenlegi technológiai korlátok leküzdéséhez, alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítéséhez. A FIRCC erőteljesen támaszkodik a FIRST eredményeire, a mindenkori aktuális projektekre, segíti felkészülésüket és eredményeik terjesztését. 

A Debreceni Egyetem a FIRST projekt keretében vállalta, hogy a projekt befejezését követően a fenntarthatóság ideje alatt, öt éven keresztül biztosítja a FIRCC fenntartását és működtetését. Bekapcsolódik az Európai Uniós és más nemzetközi projektekbe, amelyek a Future Internet területet érintik. Ennek keretében szoros kapcsolatot épít ki a brüsszeli IKT pályázati kiírásokat készítő fórumokkal, belföldi és külföldi neves kutató intézményekkel, szervezetekkel.

A Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ címet viselő alprojekt vezetője Dr. Bakonyi Péter c. docens, c. főiskolai tanár, okleveles villamosmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, a BME Egyesített Innovációs és Tudásközpont, valamint az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ (ETIK) vezető tanácsadója. Széleskörű szakmai és vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. 1965-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének (SZTAKI) tudományos munkatársa, majd főosztályvezetője. 1982-ben tudományos igazgató-helyettesnek nevezték ki. 1975 és 1990 között az MTA számítóközpontját irányította. 1986-tól 1999-ig a Nemzeti Információs Infrastruktúra Programot vezette. 2011-ig az MTA SZTAKI ipari kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettese. 2004-2008-ig a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács kormány által delegált tagja. Társadalmi megbízatások kapcsán Dr. Bakonyi Péter 2000 és 2006 között elnöke volt a Neumann János Számítástudományi Társaságnak, valamint 2000 és 2008 között az Országos Könyvtári Kuratóriumnak. Dr. Bakonyi Péter jelenleg is elnöke a Magyar Internet Társaságnak, HUNGARNET Egyesületnek, valamint a TéT Alapítvány kuratóriumának.

lablec